• Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  • Wielkie rody polsko-litewskie
    „Wolni z wolnymi” – unia lubelska 1569–2019
  • Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. rocznicę powstania unii polsko-litewskiej

   

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega,
Wydział Humanistyczny i Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Fundacja Kossakowskiego
oraz
Związek Rodu Tarnowskich
Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne o/PTH w Tarnobrzegu

 

zapraszają na II konferencję naukową

 

Wielkie rody polsko-litewskie.
„Wolni z wolnymi” – unia lubelska 1569–2019.
Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. rocznicę powstania unii polsko-litewskiej

 Tarnobrzeg, 5-7 września 2019 r.


 POD HONOROWYM PATRONATEM

AMBASADORA REPUBLIKI LITEWSKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
i
MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Szanowni Państwo,

Druga z kolei, organizowana przez nas, konferencja naukowa zostanie poświęcona również rodom polsko-litewskim, tym razem w dobie unii lubelskiej, a także w czasach istnienia „Wspólnego Państwa” oraz w okresie zaborów, kiedy pamięć o nim była wciąż żywa i z szacunkiem kultywowana. Profesor Władysław Konopczyński o unii realnej zawartej pomiędzy Koroną i Wielkim Księstwem Litewskim pisał: „Nigdy w dziejach odrębne narody nie zawarły trwalszego ślubu przy mniejszym zastosowaniu nacisku. Stało się wedle życzenia setek tysięcy, z ujmą tylko dla garści uprzywilejowanych i dla ich pychy. Musiano odczuć i w oderwanym Połocku, i w Smoleńsku, i w stolicach wszystkich państw, że tu zaszła nie drobna zmiana administracyjna [...], ale akt wielkiej dziejowej doniosłości”.

Akt lubelski stworzył nie tylko jeden organizm państwowy, ale także nadał te same prerogatywy szlachcie litewskiej, a rodzinom kniaziowskim, wywodzącym swe pochodzenie od dynastów, potwierdził ich tytuły. Tym samym powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, istniejąca od 1569 do 1795 roku. Utworzenie jednego organizmu państwowego umożliwiło szybki awans szlachcie litewskiej, zaś polskie elity uzyskały prawo nabywania ziem w Wielkim Księstwie Litewskim, co w XVII wieku było jednym z głównych powodów powstania wielkich fortun magnackich, mających decydujący lub sprawczy wpływ na władzę w państwie.

Ważnym zagadnieniem, na które należy zwrócić uwagę podczas konferencji to analiza procesu dochodzenia do samego aktu lubelskiego, jego geneza, pozytywne i negatywne skutki polsko-litewskiej unii realnej, a także proces nadawania i potwierdzania tytułów szlacheckich. Ważnym zagadnieniem jest także aktualność dziedzictwa polsko-litewskiego, w kontekście procesów integracyjnych we współczesnym świecie oraz legenda (biała i czarna) dzieła 1569 roku.

Zachęcamy do wzięcia udziału w II sesji naukowej i zaprezentowania wyników swoich badań związanych z tym, jakże szerokim zagadnieniem. Materiały z konferencji opublikowane zostaną w czasopiśmie punktowanym, wydanym przez organizatorów jako osobny tom.

Wszelkie dodatkowe informacje, program konferencji oraz wymogi edytorskie zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe po zamknięciu listy prelegentów.

prof. dr hab. Norbert Kasparek
dr hab. prof. UR Tadeusz Zych

 

 

Komitet naukowy
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – przewodniczący
prof. dr hab. Tamara Bairašauskaitė (Uniwersytet w Wilnie)
prof. dr hab. Jan Draus (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Jan Ptak (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie)


Komitet organizacyjny
dr Mateusz Klempert
mgr Ewelina Gołębiowska
mgr Radosław Pawłoszek
mgr Adrian Wrona 

Tagged Under

Patronat Honorowy

Organizatorzy

Patroni