• Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  • Wielkie rody polsko-litewskie
    „Wolni z wolnymi” – unia lubelska 1569–2019
  • Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. rocznicę powstania unii polsko-litewskiej

Regulamin konferencji

Karta zgłoszenia - format DOC i PDF

Wymogi edytorskie do artykułów - format PDF

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - format DOC i PDF

Tagged Under

Patronat Honorowy

Organizatorzy

Patroni