• Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  • Wielkie rody polsko-litewskie
    „Wolni z wolnymi” – unia lubelska 1569–2019
  • Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. rocznicę powstania unii polsko-litewskiej

WIELKIE RODY POLSKO-LITEWSKIE
"Wolni z wolnymi" – unia lubelska 1569–2019
Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. rocznicę powstania unii polsko-litewskiej

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega 5-7 września 2019 r.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

5 września (czwartek) – Sala Czerwona Zamku Tarnowskich w Dzikowie – Tarnobrzegu

11.00 Otwarcie konferencji

Dr hab. prof. UR Tadeusz Zych – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega

Wystąpienia:

Prof. dr hab. Norbert Kasparek – Kierownik Zakładu Historii XIX i XX wieku UWM w Olsztynie

Wykład inauguracyjny:

Książę Maciej Radziwiłł„W tym wizerunku zwyciężysz Janie” – historia obrazu Matki Boskiej Odnalezionej pod Wiedniem w 1683 roku

 

12.00–12.20 Przerwa kawowa

 

Sesja I

12.20–12.40   

Prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Unie polsko-litewskie w ocenie i opiniach I połowy XIX wieku

12.40–13.00   

Dr Anna Czerniecka-Haberko (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Unia lubelska w historiografii polskiej XIX i XX w.

13.00–13.20   

Mgr Marcin Janakowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
„Z postronnemi narody wedla spolnej zgody…” – Udział Polaków i Litwinów we wspólnych misjach dyplomatycznych w latach 1569–1599

 

13.20–13.35 Dyskusja

13.35–14.30 Obiad

 

Sesja II

14.30–14.50   

Prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dwóch Aleksandrów Potockich w służbie Napoleona

14.50–15.10   

Dr Jerzy Skrzypczak (Muzeum Regionalne Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu)
Mikołaj Mielecki i jego wkład w dzieło Unii Lubelskiej

15.10–15.30

Mgr Ewelina Gołębiowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Powiatowe rządy Tymczasowe powstania listopadowego na Litwie

 

15.30–15.45 Dyskusja

15.45–16.00 Przerwa kawowa

16.00–17.30 Zwiedzanie zamku Tarnowskich w Dzikowie

 

19.00 – Uroczysta kolacja

6 września (piątek) – objazd naukowy

Tarnobrzeg – Ossolin – Opatów – Miedzygórz – Sandomierz – Tarnobrzeg

9.00 – wyjazd z Tarnobrzega
9.40–10.00 – Ossolin
10.30–11.30 – Opatów
11.30–12.30 – Międzygórz
13.00–15.30 – Sandomierz
14.30–15.30 – obiad
15.30 – powrót do Tarnobrzega

7 września (sobota)Sala Czerwona Zamku Tarnowskich w Dzikowie – Tarnobrzegu

Sesja I

9.00–9.20       

Dr hab. prof. UR Tadeusz Zych (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega)
Polskie Kresy – mity i rzeczywistość

9.20–9.40       

Dr Adam Wójcik (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega)
Obraz Unii Lubelskiej Jana Matejki

9.40–10.00     

Mgr Justyna Gałuszka (Uniwersytet Jagielloński)
Wielkie rody województwa ruskiego w twórczości Władysława Łozińskiego

 

10.00–10.15 Dyskusja

10.15–10.35 Przerwa kawowa

 

Sesja II

10.35–10.55   

Dr hab. prof. UJ Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński)
Akty ostatniej woli (?) litewskiego magnata. Testamenty Ludwika Konstantego Pocieja, hetmana wielkiego litewskiego z 1703 i 1723 roku

10.55–11.15   

Dr Mateusz Klempert (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł hrabiowski rodu Kossakowskich z Wojtkuszek

11.15–11.35   

Mgr Paulina Ziarniak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Losy rodziny Walewskich (z Tubądzina) w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w świetle dokumentów archiwalnych

 

11.35–11.50 Dyskusja

11.50–12.10 Przerwa kawowa

 

Sesja III

12.10–12.30   

Dr Dominika Rychel-Mantur (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Potomkowie Tadeusza Matuszewicza – ich życie i losy

12.30–12.50   

Mgr Jakub Dobrzyński (Uniwersytet w Białymstoku)
Zdrodowscy h. Prus III. Dzieje rodu

12.50–13.10   

Mgr Katarzyna Węglicka (Instytut Sztuki PAN)
„Prawdę potwierdzaj życiem” – dwoje zapomnianych przedstawicieli rodu Giedroyciów

 

13.10–13.25 Dyskusja

13.25–14.30 Obiad

 

Sesja IV

14.30–14.50   

Dr Dawid Madziar (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Działalność publiczna ostatnich przedstawicieli rydzyńskiej linii książąt Sułkowskich – Augusta Antoniego (1820–1882) i Antoniego Ryszarda Józefa (1844–1909)

14.50–15.10   

Mgr Katarzyna Jachimowicz
Rzeczpospolita Sztabińska. Gospodarcze i społeczne reformy Karola hr. Brzostowskiego

15.10–15.30   

Mgr Małgorzata Gumper (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Epilog ojczyźniany – Michała Kleofasa Ogińskiego rozmowy z ostatnim królem Rzeczypospolitej

 

15.30–15.45 Dyskusja

15.45–16.00 Przerwa kawowa

 

Sesja V

16.00–16.20   

Dr Joachim Popek (Uniwersytet Warszawski)
Z Upity do Weryni. Galicyjska linia rodu Tyszkiewiczów w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym w XVIII i XIX wieku

16.20–16.40   

Doc. Ольга Гайдай, doc. Olga Morozowa (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Україна, Миколаїв)
Tarnowscy-Kharitonenko: ewolucja działalności gospodarczej w majątku Kaczanowka w II połowie XIX i na początku XX wieku

 

16.40–17.00   

Dr Karolina Studnicka-Mariańczyk (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Opis stosunków gospodarczych w powiecie włoszczowskim na przykładzie majątku Moskorzew w świetle pracy autorstwa Stanisława Potockiego z 1928 roku

 

17.00–17.15 Dyskusja

17.15–17.45 Przerwa kawowa

17.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Patronat Honorowy

Organizatorzy

Patroni